Լանդշաֆտային ճարտարապետության և դիզայնի վարչությունը՝...

Թափոնների տեսակավորման վարչությունն իր իրավասության...

ՏՏ մոնիտորինգի և քարտեզագրման վարչությունը հավաքագրում է...

Վարչության հիմնական նպատակները, խնդիրներն ու գործառույթներն են...

Ջերմոցատնկարանային վարչության հիմնական նպատակն է՝․․․

Պարկը հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանում է...