Երևանի քաղաքապետն այցելել է ՀՈԱԿ-ի ջերմոցատնկարանային տնտեսություն, տեղում տեսել, գնահատել ձեռքբերված տեխնիկան, ընդլայնված տնտեսության պայմանները։
Ջերմոցային տնտեսության ճիշտ կառավարումը մոտ ապագայում 100%-ով կապահովի Երևանի կանաչ ֆոնդի պահանջարկը: