Քանի դեռ բնակլիմայական պայմանները բարենպաստ են, Երևանում էտն էլ կշարունակվի, տունկն էլ:
Օրինակ՝ Դավթաշենում նորից տունկ է: Այս անգամ 1.8 հա տարածք ունեցող կենտրոնական այգում են լրացումներ արվում։ Վնասված թփերը փոխարինվում են նորերով: Երկու օրում տնկվել է 1000 ճապկի տեսակի թուփ: