Երևանի փողոցային տնկարկներում, պուրակներում ու բակային տարածքներում 2 շաբաթ ուշացումով մեկնարկեց գարնանային էտը։
Կանոնները նույնն են․
✅խորը չէտել,
✅ծառը չվնասել,
✅հեռացնել չոր ճյուղերը՝ կանխելու տապալման վտանգը։
Վարչական բոլոր շրջաններում աշխատում են մեծ արագությամբ՝ կարճ ժամանակում առավելագույնն անելու համար։ Այս փուլում կհատվեն միայն վթարային ծառերը։