Օղակաձև այգու 6-րդ հատվածով անցե՞լ եք։ Շինհրապարակը քիչ-քիչ վերածվում է կանաչ գոտու։
Ոռոգման ավտոմատացված ցնցուղային համակարգը գրեթե պատրաստ է։ Մնացել է սքեյթ-պարկի հատվածը։ Շինարարությանը զուգահեռ այգու որոշ հատվածներում հողային շերտերը ճմապատում են։
Եղանակային բարենպաստ պայմանների դեպքում 10 օրից այստեղ իդեալական կանաչ կլինի: